Gränsön
MÄRKET
i södra Kvarken
 

Den lilla och låga ön Märket låg till 1809 på svenskt territorium men blev då gräns mot Ryssland tills Finland blev självständig stat 1917. Under den ryska tiden byggdes först ett sjömärke i form av en järnmast med en tunna i toppen och sedan en fyr för att underlätta passagen genom "Märkeshålet" mellan Märket och Understen. Detta är en trång passage för sjöfarten mellan Östersjön och Kvarken och Bottenhavet. På segelfartygens tid kunde skeppen få vänta på lämplig vind eftersom det var för trångt att kryssa igenom vid  motvind.
 

De tre fyrbyggnaderna är 2007 modernt utrustade med vind- och solkraftsaggregat och övervakningsutrustning  men byggnaderna är dåligt underhållna både in och utvändigt.
Finlands Fyrsällskap satte 14 maj 2007 sin flagga på ön och har ambitionen att rusta byggnaderna och öppna för turism.
Läs mer om detta nedan.
 

Ta sig till Märket
Det är lätt att ta sig till Märket även med mindre båtar under förutsättning att det inte blåser mer än 3 m/s och vädret är stabilt. Gränsdragningen mellan Sverige och Finland tar som syns på kartan underliga vägar. Läs mer om detta här.
Läge i WGS 84: N 60,30027 och O 19,13272
                             
          

 Från
Understen
Grisslehamn
Eckerö färjeläge
Svartklubben
sjömil
6,3
15,1
13,0
11,9

 

Märket
historia och beskrivning 2007

 

Det ursprungliga sjömärket en 11 m hög järnmast förlängt med en lika hög trädel kom på plats 1862. Den borrades ned i berget omedelbart öster om den nuvarande skyddsmuren. En halvmeter av masten finns kvar på den platsen men nu står masten omedelbart söder om byggnaderna enligt bilden nedan. I samband med byggandet av fyren som blev klar 1885 lyckades fyrbyggarna rädda sig i en storm genom att hissa upp sig i en båt i masten. Läs mer om detta vådliga äventyr på Svenska Fyrsällskapets hemsida.

Nedan syns resten av masten på det ursprungliga läget med en kompassros inhuggen i berget i förgrunden.


 
Till höger masten på dess nuvarande läge. Fästena för förlängningen i trä syns i överdelen. Tvärslån användes vid riggning av trämasten och toppmärket.

Märket är låglänt och läget utsatt för stormar varför byggnaderna står på flera meter höga fundament. Fönsterbågarna är av järn med små runda fönsterrutor. Flera meter av skyddsmuren mot norr o nordväst är bortspolad.

Öns vattendass är en stabil byggnad där den gamla järndörren är borta.

 

På grund av att Märket överspolas av vågorna vid storm är växtligheten mycket sparsam.

Gul lav på klippan och tarmtång i hällekaren växer ändå rikligt tack vare gödning av fågelspillning.

 

Klippan består av grovkornig vackert slipad granit med stort inslag av mörk glimmer
 
Märket har de senaste åren härbärgerat en stor gråsälskoloni med ofta 3-400 sälar.
 
Det Finlands Fyrsällskap arrenderar Märket from 2007 och har påbörjat uppstädning av lokalerna för att kunna locka turister till platsen. Lokalerna är inte använda på länge så bl a måste kakelugnarna sotas.
För att få pengar till kommande upprustning av byggnaderna säljer man tröjor, frimärken och vykort med Märketanknytning. Besökande kan även köpa bullar och kaffe.

Läs mer om
detta intressanta projekt

 

Märket är ett enastående utflyktsmål

 
Tillbaka till Turism