Kluven blandved, längd på beställning.
Levereras på Singö
300 kr/m3 uppstjälpt mått.

Håkan Drevin Västerboda
0175 12072

Ved

 

 

 

 

tillbaks