Hyrlokal på Singö
 

Församlingshuset


Församlinghuset liggar alldeles bredvid kyrkan. Lokaler med kök kan hyras för
fester, föreningsträffar etc

Förfrågan eller bokning
Tfn 070-306 48 99, Iréne
alt. e-post forsamlingshuset@singo.se
 
Föreningen Singö Församlingshus/Bygdegård är en ideell förening som arbetar för att det ska finnas en samlingslokal för alla Singöbors olika aktiviteter.

Adress
Föreningen Singö församlingshus/bygdegård
att. Iréne Eriksson Levenmark
Backbyvägen 127, 760 45 Grisslehamn
Telefon 073-354 65 56 (till ordförande)
e-post
forsamlingshuset@singo.se

Medlem
Vill du stödja föreningen?
För endast 50 kr per person eller 100 kr för familj kan du vara med och bidra till en betydelsefull samlingsplats på ön. Sätt in beloppet på bankgiro 240-2618. Glöm ej att meddela namn, på samtliga familjemedlemmar samt adress och helst e-postadress!
Vill du lämna ett större bidrag mottages detta
med stor tacksamhet!


Styrelse 2014
Ordförande: Per-Arne Söderholm
Kassör: Irene Eriksson-Levenmark
Ordinarie ledamöter: Anneli Ek, Ulrika Freiman, Birgitta Lalér, Lena Nordström
Suppleant: Marika Eriksson
 
Revisorer: Lennart Björk, Lisbeth Eriksson
Valberedning: Ulla-Maj Blomquist, Anders Burman, Per Söderman
 
tillbaka till startsidan

tillbaka till service

tillbaka till hembygd