Entreprenad

 

Bröderna Erikssons Entreprenad
på Singö  AB

Dränering
VA
Husgrunder
Finplanering
Till- och ombyggnader
Nybyggnation
Rivning
Bryggor (stenkista, flytbrygga)

Staffan Eriksson       0704 93 00 45
Tord Eriksson             0175 120 42
Jonas Eriksson         0704 88 32 44

Ellan 2219,  760 45 Grisslehamn

 

Mats Jansson

Snöröjning och vägsladdning

tel 0175 - 102 62

Söderby 1710,  760 45 Grisslehamn
 

 

Söderholms Entreprenad, P-A

Gräv- och transporttjänst

Säljer jord och grus

tel  0175 - 100 95  mobil 0733 54 65 56

Singö 1466, 76045 Grisslehamn

 


Anders Michanek

Gräv- och transporttjänst

Säljer jord och grus

tel 0175 - 10 444  mobil - 0703 26 77 07

Norrvreta 1840  760 45 Grisslehamn
 

 

Per Söderman Åkeri AB

tel 0175 105 52

Singö 1702
760 45 Grisslehamn
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tillbaka