Med mer än 4 000 böcker, 23 olika tidskrifter samt ljudböcker till hemlån innehåller bokbussen något för de flesta.
Böcker, talböcker, kassettböcker du inte hittar i bokbussen kan beställas kostnadsfritt.    Turlista

tillbaks

Bokbuss