tillbaks
tillbaks

Singös historia

Yngve Andersson i Boda har forskat i Singös historia och gjort en intressant och välskriven publikation som heter "Singö Mattsgården" som kan läsas under "Hembygdsföreningen/Singö förr".

Singöns
topografi och historia
från länsmuséet.

En introduktion till Singö
och öns historia

finns i "Vägvisare till kulturen i Stockholms län". Finns oftast att köpa antikvariskt. Länk

Var ingår Singö i svenska samhällets organisation?

Om SINGÖ