Jakt på Singö
 

Beståndsuppskattningarna nedan görs efter samråd med några av de större markägarna på Singö.
 

Jaktvårdskrets

Singö ingår i Hallstaviks Jaktvårdskrets av Jägareförbundet. På hemsidan finns bland mycket annat viltstatistik och älgavskjutning. I Häverödal finns föreningens skjutbana Hålmyren där älgprov kan avläggas.
 

Eftersök

Trafikskadat vilt skall alltid anmälas till polisen. Skadat vilt skall alltid eftersökas.
Polis och eftersökshjälp kan nås via
Hallstaviks Jaktvårdskrets
 

Älgjakt

Älgstammen var under 90-talet mycket svag på Singö och utan föryngring på ön. För några år sedan kom en ko att stanna på ön och hon fick kalvar flera år i rad. Sedan dess har det fyllt på också genom invandring så nu finns en mindre älgstam på ön. 2004-5 sköts vad känt är 3 vuxna hondjur på ön. 2010 finns det sannolikt bara tre kor på ön. Det är två äldre kor och en som är dotter till den ena av dessa. Hon föddes 2008. 2010 har en ko med kalv observerats och flera vuxna kor utan kalv. 2011 fick en ko två kalvar medan de övriga korna (sannolikt 2-3) setts utan kalv. En tjur har observerats flera gången under sommaren-hösten. I slutet av mars 2012 passerade kon med 2 kalvar i sällskap med en ensam ko på väg söderut över vägen vid Digrudan i Boda. Se foto ett och två. Flocken observerades på ca 30 meter. Den ena kalven är större och kraftigare än den andra så det kan vara en kvig- och en tjurkalv. Båda korna var små. Kan de vara av Gräsöstam där älgarna är mindre än på fastlandet?

Älgjakten är organiserad i två A-områden (1000 resp 600 ha), tre B-områden och fyra E-områden. Tilldelning 2005 var för A-områdena 1 vuxet djur (10 okt-6 jan)och fri kalvavskjutning (10 okt-31 jan), för B-områden 1 valfritt djur 10-11 okt och för E-område 1 kalv 10 okt-31 jan.

2013 har älgjakten organiserats om. Se karta över Singö med årets tilldelning och avskjutning. Från älgjaktlagen, skogsägarna och jordbrukarna rapporteras att älgstammen ökat kraftigt.


Länk till länsstyrelsen
Kontakt med A-områdena
 

Vildsvin

Mellan jul och nyår 2004 kom tre mindre vildsvin till Singö. Sedan dess har det fyllt på med ytterligare grisar så att det i början på 2006 finns en mindre fast stam på ön. Före 2004 har mindre flockar besökt ön men inte bildat någon fast stam. Stammen kan nu betraktas som jaktbar.
Dess grisar fanns på ön under några år. Några få sköts av jägare men 2008 försvann alla grisar utom en mindre galt. Denna galt fanns kvar åtminstone till hösten 2009. Inga observationer har rapporterats under våren 2010.

Vildsvin är svårskjutna och bör skjutas med hård ammunition som ger genomslag. Utan genomslag fås ofta på grund av det tjocka späcklagret ingen blödning så att eventuella eftersök blir mycket svåra. Eftersom markområdena för jakt är tämligen små på rekommenderas kontakt med jaktgrannar i förväg så att eftersök kan bedrivas så snabbt som möjligt den dag det behövs.

Hur har grisarna kommit till Singö? länk
 

Jakt på sjöfågel och mink

Jakt på sjöfågel och mink får som all annan jakt endast bedrivas på egen jaktmark. För mantalsskrivna Singöbor finns ett grupptillstånd som ger ytterligare möjligheter till jakt på sjöfågel och mink from 1 jan 2006: "Jakt får bedrivas i saltsjön inom Stockholms län, på allmänt vatten samt på holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman." Se länk
 

Säljakt

För säljakten gäller speciella regler som bör läsas noga se länk till

länsstyrelsen och till naturvårdsverket
 

Tillbaka till startsidan
Tillbaka till Turism och friluftsliv