Från Ledungen:

Foton från Singö Sommaren 1921
2005-06-01 av Yngve Andersson

 En gammal fotoateljé i Öregrund brann ned. Många gamla fotoglasplåtar förstördes, men ett antal hade räddats av en hembygdsforskare och överlämnades senare till Anders Lindström, bosatt i Täby och Öregrund. Han har singöanor och stort intresse för foto och fototeknik. En del av fotona var tagna i ateljé i Öregrund.

Men ett stort antal plåtar var tagna utomhus i lantlig och havsnära miljö. Han framkallade först foton från tio plåtar. På ett fanns en träkyrka. Den liknade Singös, bortsett från att den var vit på fotot och inte röd som den är i dag. En nygrävd grav med gravsten visade att fotot var taget 1921. Glädjande visade sig alla tio fotona med motiv och personer kunna knytas till Singö. Så Anders beslöt att framkalla samtliga glasplåtar – drygt 150 stycken – och skänka dem till Singö hembygdsförening. Med hjälp av äldre singö- och fogdöbor har miljöer och de flesta personer på drygt 100 foton kunnat identifieras som tagna på Singö och Fogdö eller på fyrplatserna Understen och Svartklubben. Några foton tagna i grannsocknarna, Häverö och Väddö, har också identifierats. Men nästan 50 foton är fortfarande oidentifierade. Fotona visas under sommarens öppetdagar i Mattsgården, Singö hembygdsgård.

Fotografen Fredrik Stark

Fotografen är med på två foton. Ett är taget i ateljén i Öregrund. På det andra sitter han med singöbor och sommargäster på ett skär utanför Singö. Två foton togs. Fotografen är med på det ena, när hans hustru tar fotot.

Hans namn var från början okänt. Men när en gammal dam såg ett foto där hon själv är med, tre år gammal, sa hon omedelbart: ”Fotografen hette Stark och han hyrde med sin familj en sommar på Singö.” Helt rätt visade det sig. Fotografen följde nämligen med på en båttur ut till Understen, en söndag mitt i juli och tog foton där. I ”Anteckningsbok för besökande vid Under-stens fyrinrättning” har han skrivit Fredrik Stark, Uppsala. Hustrun hette Elfriede Grindahl-Stark.

Det är vad vi hittills fått fram om fotografen. Han hyrde troligen ateljén i Öregrund tillfälligt och var ute på Singö under sommaren 1921. I Uppsala har vi inte fått upp något spår efter honom.

År 1921

År 1921, tre år efter första världskrigets slut, var arbetslösheten stor i Sverige och depression rådde. Spanska sjukan hade härjat i landet och krävt 38000 människoliv.

Men på fotona ser folk välmåendet finklädda ut. Klädmodet skiljer sig knappast från hur vanligt folk var klädda i Stockholm vid denna tid; långa klänningar och tjocka tyger. Det är tio år kvar till 1930-talets moderevolution. Yngre kvinnor har ofta en hatt på huvudet, medan äldre är barhuvade; de bär inte ”hucklen”. Husen med sin sparsmakade snickarglädje är prydliga. Många foton är beställda i avsikt att också utnyttjas som vykort. I gamla fotopärmar på Singö finns några av fotografen Starks kort bevarade. På baksidan är streck dragna. Så det är lätt att skriva ut namn och adress.

Motiven

Stark är en ateljéfotograf som kommit ut på landet. Människorna är uppställda utomhus mot en bakgrund, t ex familj utanför sitt hem, vanligen uppföljd med närbilder på familjen. Det finns också många porträtt eller gruppbilder mot lövträdsbakgrund.

Skolfotona är tagna både utomhus och inomhus. I interiörbilder utnyttjar Stark skickligt det naturliga ljuset som kommer in genom fönsterrutorna.

Ungdomar som slutat skolan håller stolt i sina nyköpta cyklar. Ett annat tidstypiskt foto är unga familjer med barnvagnar i alla möjliga olika modeller.Yngve Andersson

Vice ordförande i
Singö hembygdsförening

Fyrmästare Hörlin med hustru och tio barn i en skyddad skreva på Understens fyrplats.

 


.
 

 

 

 

 

Lotsfamiljen Abrahamssons finrum. Slöjan runt fotogenlampan ska skydda mot flugorna under sommaren.

 

 

 

 

 

 

Samlingen finns nu på Mattsgården i Backby.

tillbaks till hembygd

tillbaks till bilder