Naturnamn : 794
Abborren ö
Abborrhällarna öar
Alskäret ö
Alörarna öar
Anders-Ers-örn ö
Andra sidan om Träsket terräng
Anholmen f.d. ö
Arnholmen f.d. ö
Askholmen ö
Askholmen ö
Askh[olmen] f.d. ö
Askholmssundet sund
Askholmsörarna kobbar
Askholmsörarna öar
Askskäret ö
Asphagen hage
Asphagen hage
Asptegen odl.
Backa marken terräng
(Backby)fjärden vik
Backvreten vret
Badfiskviken vik
Bar-Roten ögrupp
Bastuhagen åker
Bastuängen odl.
Bastuängsmossen odl.
Bergafarshällan ö
Bergängen odl.
Bergörn ö
Björkholmen ö
Björkviken vik
Björkvikshällan ö
Björkviksudden udde
Blackmossen mosse
Blåsargårdshällarna öar
Blåsargårdsörn ö
Bläcken grund
Blänkan grund
Blötmyren odl.
Boda-fjärden fjärd
Bodaholmen holme
(Boda)-holmen ö
(Boda)viken vik
Bodmarkviken vik
Bodskäret ö
Bodudden udde
Bomansuden udde
Borgen udde
Bredbådan grund
Bredmossen odl.
Broslätten odl.
Brottet grund
Brudhällan ö
Brunnsviken vik
Brunnsåkern åker
Brunnsåkrarna åkrar
Brännäset näs
Brännäshällan ö
Brännnäsudden udde
Brännäsviken vik
Brötena odl.
Bygärdet gärde
Bysvreten vret
Byviken vik
Byviken allm.
Byängen odl.
Bådan grund
Bärörarna f.d. örar
Dalviken vik
Dalviksörn ö
Debetsmyren odl.
Demansörn f.d. ö
Digerängen äng
Digrudan odl.
Digrudan odl.
Digrudan odl.
Digrudvreten vret
Djupviken vik
Ellan del av Singön
Ellaströmmen sund
(Ella)-strömmen sund
Enholmen f.d. ö
Enskär, Stora, se Storenskäret Saknas
Enskärena öar
Eskeln, Lilla o. Stora skär
Esklarna öar
Farbrorsåkern åker
Finnarsören, L. o. St. Saknas
Finnarsörsviken vik
Fisö skär
Fisö ö
Fisö-hällarna öar
Fisö-klunsen ö
Flacket ö
Fladen vik
Fladen vik
Fladen vik
Fladen vik
Fly odl.
Fogdö ö /Se
Fogdön ö
Fogdö kolskäret ö
Fogdö-kolskäret ö
Fogdströmmen sund
Fogdströmmen sund
Fogdösten ö
Frusörn ö
Fråmängsmyren odl.
Furuklubb ö
Fygdsten ö
Fygdströmmen sund
Fårberget fiskeplats
Fårklubben f.d. ö
Fårklubbsviken vik
Fördärvet fiskeplats
Galten ö
Galtfjärden fjärd
Gammelbyn odl.
Gammelstället fiskeplats
Gammelängen odl.

tillbaks