Singö Berättarakademin

Tre söndagar per säsong inbjuder
SIBERAK
 
intresserade lyssnare och berättare till
Berättardags
på Hembygdsgården i Backbyn.

Varje sammankomst har ett i förväg bestämt tema.

Exempel:

Den första frågan:
VAD BERÄTTAR TINGEN?

Deltagarna ombeds ta med någon eller några saker med en intressant historia. Det finns alltid berättelser kring och om de ting, som vi nyttjar till fest eller vardag. Berättarna kan utmana och spela på deltagarnas fantasi.

Den andra frågan lyder:
VAD BERÄTTAR ORDEN?

Lever hos oss kvar ord, uttryck, talesätt, som jag som barn fick höra av mina gamla släktingar, kanske med rötter i tidigt 1800-tal.

Varför försvinner ord? Är det något fel på dem?

 

Berättardags 

Lite historia.

Siberak startade i februari 2004 och har hittills haft sju träffar. Genomsnittligt har antalet deltagare varit ett 20-tal. Det är inte bara Singöbor som deltagit utan även gäster från Grisslehamn, Väddö och Häverödahl har visat sitt intresse.

Bland de teman som avhandlats kan nämnas: Östersjön -flyktens hav! - Glimtar ur yrkesliv förr och nu. - Tragedin i Grisslehamn 1809. - Minnen från Andra Världskriget - Skolan.

Berättardags två centrala syften är dels att levandegöra det förflutna med bygdens egna invånare som kunskapskällor, dels att vitalisera vardagens berättare och berättelser som en motvikt till massmediernas dominerande berättarkultur.

Träffarna kostar ingenting. Deltagarna tar själv med det fika man vill njuta av under en paus.

Ansvarig för siberak är Anders Burman
Singö 0175 - 105 09.

Vill du vara med?
Kolla lokal annonsering vid ICA Singö!

tillbaks