Landskapsvård på Singö Fogdö

 

På Singö Fogdö fanns 2006 ca 10 gårdar med djurhållning. Det fanns en mjölkkobesättning, flera köttdjurs- och fårbesättningar och några som håller hästar. Djurhållningen bidrar till att kulturbygden hålls levande och att landskapet genom mulbete och foderslåtter hålls öppet.

Jordbruksverket har inom projektet TUVA kartlagt speciellt skyddsvärda ängs- och hagmarker.  Där kan man läsa mer om traktens intressanta kulturlandskap.
Länk till TUVA
Karta över Singö Fogdö från TUVA
Karta över Singös öar från TUVA
Singö FVO förening och byalagen
röjer vass längs Singös stränder.

Förr hade alla gårdar djur och betestrycket var stort. Många transporterade hästar, nötdjur och får ut på de mindre kringliggande öarna för att få mer bete. Denna tradition lever fortfarande kvar. På Långgrundet och Själgrundet norr om Singö betar  kreatur och på Skabban väster om Singö får får beta. Nedan visas några bilder från hösten 2006 när ungdjuren färjades hem från Själgrundet och Långgrundet.

 


Djuren matas in med havre veckorna innan hemtransporten för att bli tama och hanterliga 
 


Djuren ska få en grimma vid fodertråget
 


men försöker ibland smita!
 

Sedan skall de uppför landgången till kofärjan


Färjan lastad
 


Färjkarlen ger klartecken för avgång
 


och nöjda kan man åka hem till Singö
 

Tillbaka