Från Ledungen:

 Tidsbild från Singö idag
2005-01-01 av Gunilla Nilsson

Alla vackra, gamla gårdar på Singö väckte hos Brita Andersson idén att dokumentera ön. Utrustad med cykel och en enkel kamera har hon fotograferat alla hus med bofasta Singöbor år 2002. Därtill kommer alla lador, jordkällare och sjöbodar. Det Britta Andersson har åstadkommit är ett unikt fotodokument av bebyggelsen på Singö från sekelskiftet år 2000.

Boken berättar även kortfattat de olika byarnas och gårdarnas historia, hur byggnaderna har använts genom åren och vem som äger husen idag. Med hjälp av fastighetskartor är det lätt för den som vill hitta på ön.

Fisket var länge huvudnäringen på Singö, kompletterat med sjöfart och båtbyggeri. Ett småskaligt jordbruk med betesmarker har präglat landskapet. I närmare 50 år fanns det ett marmorbruk vid Backbyfjärden och här ligger fortfarande den största samlingen av sjöbodar i Stockholms län.

Imponerande att se är Britta Anderssons bilder av alla bevarade ekonomibyggnader som lador, sjöbodar, brygghus, linbastu och inte minst jordkällare. Kan det faktum att elektriciteten kom till ön så sent som 1944 ha påverkat bebyggelsen på Singö idag?

Gunilla Nilsson

Hus på Singö Fotodokumentation runt år 2000 av Britta Andersson. Nr 5/2004 i Norrtälje Stadsarkivs skriftserie. 158 sid rikt illustrerad.

Sida ur boken:

 

Större bild

 

 

 

 

 

Boken kan köpas direkt av
Britta Andersson via epost


tel 0175 105 04   

tillbaks till hembygd

tillbaks till bilder