Biodling på Singö Fogdö

 

På Singö fanns 2006 ett par biodlare
med tillsammans drygt 10 bikupor
i Backby och Boda.
Lokalt producerad honung finns att köpa
hos ICA på Singö och i Grisslehamn
samt på Singö Skärgårdsslöjds försäljningsställen.
 


Denna kupa med ett inbyggt fönster visades på Singö Skärgårdsslöjds sommarutställning 2006. På bilden som är tagen i september i Västerboda fodras bina  med en hel hink socker för att klara övervintringen.
 

En kupa kan innehålla upp till 50 000 bin.

Tillbaka