Stockholms länsmuseum har en dokumentär bildsamling omfattande över 100 fotografier från Singö från 1960-talet och fram tills nu.
tillbaks till turism

Gynna
Singö Hembygdsförening genom att köpa vykort med Singö motiv

En förnämlig samling samtida fotografier med konstnärliga kvaliteter finns på

Anders Wahlström hemsida.

Fotografen Fredrik Starks fotografier från

Singö sommaren 1921 finns på Mattsgården.

Britta Andersson har fotodokumenterat de flesta husen på Singö runt år 2000 i en bok

 "Hus på Singö"