Åk buss

Stockholms lokaltrafik kör buss från Tekniska Högskolan via Norrtälje
till och från Singö flera gånger dagligen

Turlista

 

 

 

eller tag eget fordon till Singö
via öns broförbindelser!