Vandrings- och cykelkarta


Ett omfattande väg- och stignät har kartlagts och markerats i terrängen av Levande Roslagsbygd.

Kartan säljs i SingöAffären TEMPO.


Vi som använder lederna kan hjälpa till med underhållet genom att rapportera skador, nedfallna träd, skyltar som saknas etc.

Skicka SMS ( 0706 36 81 45 ) eller e-post om vad som hänt och var.

En bra möjlighet är att gå in på hitta.se förstora kartan och markera med verktyg>koordinater och flytta koordinatsymbolen till rätt ställe på kartan.

Markera sedan adressen överst i web-fönstret och tryck ned ctrl-knappen och c-knappen samtidigt. Adressen är nu kopierad.

Öppna e-post och klistra in genom att trycka på ctrl-knappen och v-knappen samtidigt. Se exempel.

Skicka brevet.

När brevet mottagits skrivs rapporten in i listan nedan och felet åtgärdas så snart det finns möjlighet.

När flera fel rapporterats kommer dessa att visas på en karta.
 

15-10-08

 
Fyrhjuling kört sönder stigen på Norrvretabergen.
 
15-10-10 Pilstolpe avbruten Västerboda
   
   
   
   
   
   
  tillbaka