Ansedel Hans Andersson

Båtsman Tranviks Rote.
Född. [1]
Hans Andersson.
Född. [1]

Båtsman Tranviks Rote.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning


ordinarie -1658


Roten vakanssattes 1898-07-30. Namnet: 1715-1898 används namnet Hessel, Hessler eller Hässler av den ordinarie båtsmannen. Fördubblingsbåtsmannen heter Vikman eller Vikberg från år 1741. Torpet: Atminstone sedan 1697 och fram till 1725 bodde den ordinarie båtsmannen i Tranvik. Under perioden 1725-1763 var torpet placerat i Backby. Aren 1763-1862 låg rotens båtsmanstorp i Tranvik i närheten av nuvarande Tranvik 2:3 gårdstomt. "Dessa hus ligger på Tranviks ägor. Stugan innehållande 7 alnar i längd och bredd, således en aln mindre än con tra cte t, innehåller och utom dess befants hon uti gammalt och förfallet tillstånd, hwarföre hon eij kunde aproberas. Rotehållarn tillsades at enär Båtsman hwilken ännu wara helt ung tilsäger om hus, de då för honom hafwa i beredskap ny upsatt stuga efter Contract. Så och foderhuset war i någorlunda godt stånd, och tilsades Roten förbättra det som fela r."26 Vid laga skiftet togs en ny tomt ut och 1862 flyttades rotens båtsmanstorp till sin nuvarande plats norr om Tranviks byn vid gränsen mot Backby. "Alldenstund nu varande läge för ofvannämnde Båtsmanstorp är hinderligt för formlig skiftesläggning besluta vi att detsamma skall flyttas och afsätta dertill, i enlighet med 8 punkten i Kontraktet af den 16 April 1860, upprättadt emellan undertecknade delägare och nu för denna rote tjenstgörande Jan Mattsson, åker i Bygärdet öster om vägen mot Pantåkern samt boningsplats å backen på andra sidan vägen enligt verkställd utstakning och nu skedd utvisning i Båtsmannens och Allmänna Ombuds närvaro. Abyggnaderna för rotens räkning i enlighet med ofvan omförmälde Kontrakt förbinda vi oss skola vara fullt uppsatte till 1 nästkommande november. Hustomten och backen deromkring tillträdes i höst och åkerjorden på samma gång som skiftet inom byn. Sålunda öfverenskommet bekräftas med våra egenhändiga namns undersättande som skedde i Backbyn den 15 Sept. 1862.


Källor

  1. Båtsmän i Häverö och Singö JO Ivarsson och F Persson
Personregister       Ortsregister

Framställd 2018-12-30 med hjälp av Disgen version 8.2d.