Pedigree chart Karin Okänt

Karin Okänt.


       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 


Biography


Utdrag ur Domboken för Häverö Skeppslag 2 mars 1642 ;

Framkom hustru Karin i Jällan Singö besvärades öfver sin äldre son Pär Andersson och hans hustru, att hon kan inte med dem överenskomma eller förlijkas att och för denskull haffwa them derifrån och sin yngre son hem igen. Hwilket till hennes dihereckion heemställes efter thet hoon om hemanet rådande ähr.

Vi kan av detta utläsa att Karin var änka, sonen Pähr flyttar därefter till Tranvik

Källa: IH forskning.


Spouse(s) and children


Married Anders (E Sg) Nilsson. Born in Södergården, Ellan, Singö (AB).

Per Andersson. Born in Södergården, Ellan (AB). [1]

Olof (E) Andersson. Bonde Ellan.
Born in Södergården, Ellan, Singö.
Sources

  1. Ingegerd Holmströms forskning
Index of persons       Index of places

Created 2018-12-30 using Disgen version 8.2d.