Pedigree chart Anders Olofsson

1631-1715

Bonde Ellan.
Born 1631.
Died 1715 in Ellan, Singö (AB). [1]
Buried 1715-10-02.
Anders Olofsson.
Born 1631.
Died 1715 in Ellan, Singö (AB). [1]
Bonde Ellan.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 


Biography

Utdrag ur Häfweröö Skeppslags Dombok 22 september 1673:

Anders Olofsson i Ellan på Singö gafs fastebreef på fölliande jordelotter IBM rembl.

1. Löst och sin hustrus farbroder afledne Pehr Andersson i Tranwijken hans arfwelott i Ellan för 58 Daler kopparmynt.

2. Bemechtigat sigh sin hustrus syster Maria Olofsdotter /som fånig är/ andel IBM för nödtorftigh föda och skötsel till dödagar.

3. Hans hustru Anna Olofsdotter har och sin egen arfwelott IBM. dito och tre andra yngre hennes systrar Karin och Malin Olofsdöttrar sigh förbehållande tillwijdare afhandling fann bettre.

1695 Ellan
1715 Bonden Ellan 84 åhr, begrafven på Singön wyd CappelletSpouse(s) and children


Married Anna (E) Olofsdotter. Born in Södergården, Ellan, Singö.

Per (E Sg) Andersson. Bonde Ellan Södergården.
Born 1674 in Ellan, Singö(AB). [2]
Died 1737-06-11 in Ellan, Singö (AB). [1]
Sources

  1. DB Singö
  2. Staffan Adolfsson
Index of persons       Index of places

Created 2018-12-30 using Disgen version 8.2d.