Pedigree chart Mats Andersson

1796-1820

Born 1796-07-21 in Västerboda, Singö (AB). [1]
Died 1820-10-08 in Norrbotten. [2]
Mats Andersson.
Born 1796-07-21 in Västerboda, Singö (AB). [1]
Died 1820-10-08 in Norrbotten. [2]

f Anders (Bo V) Andersson.
Born 1769-03-05 in Västerboda, Singö (AB). [3]
Died 1832-07-20 in Boda, Singö (AB). [2]
Bonde Västerboda.


ff Anders (Bo V) Andersson.
Born 1732-02-xx in Boda, Singö (AB).
Died 1775. [4]
Bonde Västerboda.


fff Anders (Bo V) Andersson.
Born 1699 in Kofringe, Häverö (AB). [5]
Died 1739-10-14 in Boda, Singö (AB). [2]
Bonde Västerboda.


ffff Anders Persson.
Born 1658 in Häverö, Ytterby (AB). [6]
Died 1737.


fffm Barbro Nilsdotter.

Died 1740 in Häverö, Björknäs (AB).


ffm Karin Jönsdotter.
Born 1709 in Singö (AB).

Norrvreta.


ffmf Jon Olofsson. 

fm Anna Matsdotter.
Born 1738-08-06 in Tranvik, Singö (AB). [7]
Died 1827 in Boda, Singö (AB). [2]
Bondeänka Boda.


fmf Mats Mattias (Tr Str) Olofsson Olsson.
Born 1707 in Tranvik, Singö (AB). [8]
Died 1751-10-19 in Singö (AB). [6]
Bonde Tranvik Strand.


fmff Olof Ersson.
Born in Strand, Tranvik, Singö (AB).fmfm Karin Olofsdotter.
fmm Malin Andersdotter.
Born in Fogdö, Singö(AB). [6]

Östergården, Fogdö.


fmmf Anders (Fo Ög) Andersson.
Born in Fogdö, Singö(AB). [6]

Bonde Fogdö Östergården.


fmmm Karin Olofsdotter.
Born 1681 in Fogdö, Singö(AB). [6]
Died 1741-03-04 in Fogdö, Singö (AB). [9]
Norrgården, Fogdö.


m Cajsa Karin Matsdotter.
Born 1751-02-28 in Ellan, Singö (AB). [10]
Died 1817-12-17 in Boda, Singö (AB). [2]


mf Mats (E Sg) Persson.
Born 1719-12-18 in Ellan, Singö (AB). [8]
Died 1783-08-10 in Ellan, Singö (AB). [11]
Bonde Ellan Södergården.


mff Per (E Sg) Andersson.
Born 1674 in Ellan, Singö(AB). [12]
Died 1737-06-11 in Ellan, Singö (AB). [2]
Bonde Ellan Södergården.


mfff Anders Olofsson.
Born 1631.
Died 1715 in Ellan, Singö (AB). [2]
Bonde Ellan.


mffm Anna (E) Olofsdotter.
Born in Södergården, Ellan, Singö.mfm Ingrid Pehrsdotter. 
 

mm Karin Matsdotter.
Born 1713-01-11 in Edebo (AB). [13]
Died 1800-03-05 in Ellan, Singö (AB). [2]


mmf Mårten Ersson. 
 

mmm Karin Ersdotter. 
 


Biography


1820 Bonde Sonen Västerboda, Fölgde Per Öman och träffade samma öde som han. I öfrigt samma anteckning som för Sjöberg., 24 År 2 Månader 17 Dagar
Sjöberg: Drunknade å Norrbottn d. 8 October 1820, under seglingen från Ratan. Han är 3 gånger efterlyst i Allmänna Tidningarna. Årsdagen var d. 8de Octob. i år och Tacksägelsn skedde d. 28de.
5 Singöbor omkom i samma olycka:
bonden och skepparen Erik Sjöberg Fogdö f 1782
gamle drängen Jan Ersson Fogdö f1762
skepparen Per Öman Ellan f1791
bondesonen Mats Andersson Västerboda f1796
bonden Jan Persson Söderbyn f1797
/HD

Cause of death: Drunkning.


Sources

 1. FB Singö
 2. DB Singö
 3. Singöforskning/FB Singö, AI:5 s18, AI:4 s27, AI:6 s26
 4. AI:3 s5
 5. HFL, FB
 6. Ingegerd Holmströms forskning
 7. Ingegerd Holmströms forskning/FB Singö, AI:6 s26, s26
 8. Ingegerd Holmströms forskning/FB Singö
 9. Ingegerd Holmströms forskning/DB Singö
 10. Singöforskning/FB Singö, AI:4 s57
 11. Staffan Adolfsson, AI:3 s3
 12. Staffan Adolfsson
 13. Staffan Adolfsson, AI:5 s13, AI:4 s18
Index of persons       Index of places

Created 2018-12-30 using Disgen version 8.2d.