Pedigree chart Erik Gustav Blomma Grundberg

1858-1898

Båtsman Boda Rote, nybyggare, arbetare.
Born 1858-01-11 in Bergby, Häverö (AB). [1]
Died 1898-10-20 in Östhammar (AB). [2]
Erik Gustav Blomma Grundberg.
Born 1858-01-11 in Bergby, Häverö (AB). [1]
Died 1898-10-20 in Östhammar (AB). [2]
Båtsman Boda Rote, nybyggare, arbetare.

f Gustaf Blomma.
Born 1834 in Estuna (AB). [3]


     
 
   
 
     
 
   
 

m Johanna Matilda Söderström.
Born 1834-07-23 in Finland.
Died 1920-08-21 in Singö (AB). [4]

     
 
   
 
     
 
   
 


Biography

Cause of death: Kräftan.

Flyttar från Häverö1877-03-01
Ordinarie nr 27 1877-05-01 - 1890-04-14
Medelstor med blå ögon, mörka ögonbryn samt ljust hår, färgsinne normalt/Båtsmän Häverö och Singö. Var den sista båtsmannen i Boda Rote.

Namnet: Åren 1724-1890 används namnet Grundberg av den ordinarie båtsmannen, namnet kommer antagligen av båtsmannen Hans Erikssons födelseort Öregrund. Fördubblingsbåtsmannen heter Gillman, Ellman, Eldman, Gellman från år 1710, dessa är olika varianter av samma namn och syftar på byn Ellan som ingår i roten och där de tjänstgörande båtsmännen under vissa perioder har haft sin bostad. Torpet: Åtminstone sedan slutet av 1600-talet och fram till 1833 bodde ordinarie båtsmannen i Boda. Vid husesynen från 1781 bedömdes stugan vara för liten och uthusen befanns vara i uselt skick, men då båtsmannen hade egna hus uppsköts byggandet av nya hus tills nästa båtsman tillträdde. Enligt husesynsprotokollet från 1801 har rotehållarna sålt sina hus till båtsmannen. Under perioden 1834-1845 bodde båtsmannen någonstans i Ellan. Åren 1856-1866 låg rotens båtsmanstorp vid Singösundet på Fogdö. Mellan 1867 och 1890 låg torpet vid Stäppeludden i Boda.
1880 ogift båtsman Boda
1881 båtsman Boda
1881 gift Boda
1890 gift nybyggare, separatist Boda m 2 barn, namn Grundberg
1895 gift nybyggare Boda
1899 arbetare Boda
1900 hela familjen saknasSpouse(s) and children


Married 1881-03-03 in Singö (AB) [5] Matilda Edström. Born 1860-10-24 in Edsbro (AB). [6]
Died 1929-11-16 in Östhammar (AB). [7]

Hilda Sofia Grundberg. Born 1881-07-22 in Boda, Singö (AB). [8]
Died 1957-07-05 in Enskede (AB). [9]

Hulda Johanna Blomma. Born 1895-03-26 in Boda, Singö (AB). [10]
Died 1997-10-05 in Brännkyrka (AB). [9]

Johan Helge Blomma. Born 1890-07-04 in Boda, Singö (AB). [11]
Died 1891-03-19 in Boda, Singö (AB). [12]
Sources

 1. Ingegerd Holmströms forskning/Båtsmän i Häverö och Singö JO Ivarsson och F Persson
 2. GID 2513.24.300
 3. Sv bef 1890
 4. GID 2513.24.10000
 5. GID 100001.41.35400
 6. Ingegerd Holmströms forskning/FB
 7. GID 100001.118.5100, Sö AII:3 s31
 8. Ingegerd Holmströms forskning/GID 100001.41.12700
 9. Sv DB
 10. GID 100001.8.46800
 11. Ingegerd Holmströms forskning/GID 100001.26.13100
 12. GID 100001.27.52300
Index of persons       Index of places

Created 2018-12-30 using Disgen version 8.2d.