Pedigree chart Johan Månsson Berg Hessel

1700-1780

Båtsman Tranviks Rote.
Born 1700 in Göteborg. [1]
Died 1780-09-28 in Backby, Singö (AB). [2]
Johan Månsson Berg Hessel.
Born 1700 in Göteborg. [1]
Died 1780-09-28 in Backby, Singö (AB). [2]
Båtsman Tranviks Rote.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 


Biography


fördubbling nr 28 1728-07-11 - (1736)
ordinarie nr 28 (1736) - 1763

1747 Båtsman Backby


1765 Then 18de October 14 S.D. Inlämnades ett af afskiedade Båtsmannen Johan Månsson HesselI then 2dra Februarii innevarande åhr underskrifwit Testamente, som uplästes, och ord ifrån ord, så lydande war: Att afskjedade Krono Båtsmannen Johan månsson Hessel har tjent i sin tid för Tranwiks Rota; och som han nu i sitt änkliga stånd, befinner sig, att swårt wara allena, begifwer han sig i ägtenskap med Grundbergs änka malin Olofsdotter i Boda och nedanskrefwne församling, hwarmed Johan Månsson Hessel tillåter om gud genom döden skulle kalla mig hädan så tillåter jag min kjära hustru Malin Olofsdotter all min qwarlåten egendom efter min död, att för mina barn få oklandradt nyttja och bruka, Hwarmed jag med mitt namn och bomärkes undersättjande i wittnens närvaro stadfäster som skiedde i Boda på Singö, then 2dra Februarii 1765. Johan Månsson HesselI Till wittnes twänne befästa Jonas Mattsson Johan Olofsson i Boda
1780 död i Backby hos sonen JanSpouse(s) and children


Married Britta Ersdotter. Born 1703.
Died 1764-03-10 in Singö (AB). [3]

Jan Johan Hessel Hessler. Tegeldräng, gruvarbetare.
Born 1738 in Stockholm. [4]
Died 1822-09-30 in Singö (AB). [5]

Katarina Hessel Jansdotter. Born 1747-04-23 in Backby, Singö (AB). [6]
Sources

  1. Ingegerd Holmströms forskning/Båtsmän i Häverö och Singö JO Ivarsson och F Persson
  2. Båtsmän i Häverö och Singö JO Ivarsson och F Persson, AI:3 s39
  3. Ingegerd Holmströms forskning
  4. Ingegerd Holmströms forskning, AI:5 s24, AI:3 s39, AI:4 s42, AI:6 s36
  5. DB Singö
  6. FB Singö
Index of persons       Index of places

Created 2018-12-30 using Disgen version 8.2d.