Pedigree chart Maja Stina Maria Christina Persdotter

1840-1882

Born 1840-12-11 in Ellan, Singö (AB). [1]
Died 1882-07-30 in Östhammar (AB). [2]
Maja Stina Maria Christina Persdotter.
Born 1840-12-11 in Ellan, Singö (AB). [1]
Died 1882-07-30 in Östhammar (AB). [2]

f Per Peter Sandman Sandin Grundberg.
Born 1816-07-20 in Sandby, Hökhuvud (C). [3]
Died 1845-01-11 in Ellan, Singö (AB). [4]
Båtsman Boda Rote.


ff Per Frimodig.
Born 1789 in Harg (AB). [5]

Båtsman.

   
 
   
 

fm Maja Stina Jansdotter.
Born 1794-03-14 in Hökhuvud (AB). [5]


   
 
   
 

m Cajsa Karin Jansdotter.
Born 1809-10-10 in Norrvreta, Singö (AB). [6]
Died 1848-11-12 in Ellan, Singö (AB). [7]
Norrvreta.


mf Jan Jansson Nyman.
Born 1773-03-24 in Häverö (AB). [8]
Died 1817-02-14 in Skollholmen, Singö (AB). [9]
Smedsdräng, bonde Medholma, Mälby, Norrvreta, sockensmed Skollholmen.


mff Jan Andersson Nyman.
Born 1731 in Häverö. [10]
Died 1780 in Singö.
far till sockensmeden på Skollholmen.

 
 

mfm Britta Ersdotter.
Born 1733.


 
 

mm Maja Maria Persdotter.
Born 1775-09-02 in Edebo (AB). [11]
Died 1827 in Skollholmen, Singö (AB). [12]


mmf Per Matsson.
Born 1736 in Edebo. [13]

Bonde Medholma.

 
 

mmm Maria Andersdotter.
Born 1738 in Edebo (AB). [14]


 
 


Biography


1861 Backby
1880 änka, kronojordsinnehavare Boda med barnen Brita, Erik och Anna och drängen Jan Ersson f1842 i Singö

Maja-Stinas mor dog när hon var endast 8 år gammal, därefter bodde hon i Backbyn hos sin moster Margareta "Majagreta" Jansdotter tills hon var 21 år gammal och gifte sig med bonden Matts Westerlund i Västerboda. I juni månad 1880 blir Maja-Stina änka vid 40 års ålder och mor till 4 barn, varav tre är i livet. Enligt HFL Singö 1881-1890 blir Maja-Stina 9 november 1881 dömd för fosters läggande å lik till 9 månaders straffarbete. När Maja-Stina blev änka råkade hon i ytterligare olycka och blev gravid med en dräng på gården, eftersom det var otänkbart att föda barnet försökte hon sig på en illegal abort, som misslyckades. Dödsorsaken anges vara "brand i underlivet" och eftersom hon åsamkat sig detta för egen hand fick hon heller inte ligga i vigd jord utan begravdes utanför kyrkogårdsmuren i Östhammar. Närvarande på begravningen var Prästen, klockaren och äldsta dottern Brita-Kari då 18 år.


Cause of death: Brand i underlivet.


Spouse(s) and children


Married 1861-12-31 in Singö (AB) [15] Matts (Bo V 1/6) Westerlund. Bonde, Västerboda, Boda 1.
Born 1829-09-27 in Västerboda, Singö(AB). [16]
Died 1880-06-09 in Boda, Singö (AB). [17]

Brita Karin Westerlund. Born 1864-06-30 in Västerboda, Singö (AB). [18]
Died 1958-06-16 in Västerboda, Singö (AB). [19]

Anders Petter Westerlund. Born 1869-03-13 in Västerboda, Singö (AB). [20]
Died 1869-03-16 in Västerboda, Singö (AB). [21]

Erik Gustav Westerlund. Born 1871-04-14 in Västerboda, Singö(AB). [16]
Died 1920-02-13 in Östhammar, Sladdrö (AB). [22]
Matros, bonde Åmyren.

Anna Erika Sofia (Anna i Långgarn) Westerlund. Born 1875-02-11 in Västerboda, Singö (AB). [23]
Died 1965-03-15 in Norrtälje, Långgarn (AB). [19]
Sources

 1. Ingegerd Holmströms forskning/GID 2513.21.15700
 2. GID 100001.42.53400
 3. HFL Singö 1833-1841/GID 2406.12.24400, AI:8 s16
 4. Ingegerd Holmströms forskning/GID 2513.21.19300
 5. Hökhuvud AI:8 s184
 6. Ingegerd Holmströms forskning/FB Singö
 7. Ingegerd Holmströms forskning/GID 2513.21.19500
 8. Ingegerd Holmströms forskning/GID 2513.8.41400, AI:6 s1, s35, s53
 9. DB Singö, AI:6 s53
 10. Ingegerd Holmströms forskning
 11. Ingegerd Holmströms forskning/GID 2513.8.41400
 12. DB Singö
 13. Singö AI:5 s1, AI:4 s2
 14. HFB GID 2513.7.23000
 15. GID 100001.31.48600
 16. Singöforskning
 17. GID 100001.40.48600
 18. Singöforskning/GID 100001.49.30900
 19. Sv db
 20. HFL Singö 1872-76/GID 100001.18.22300
 21. HFL Singö 1872-76/GID 100001.18.56600
 22. SCB död 1898-1920/GID 2513.24.9700
 23. Singöforskning, Sv DB, FB
Index of persons       Index of places

Created 2018-12-30 using Disgen version 8.2d.