Pedigree chart Anders Hessler Hessel

1765-1790

Båtsman Tranviks Rote.
Born 1765-05-01 in Väddö, Tomta (AB). [1]
Died 1790-08-05 in Svensksund. [2]
Anders Hessler Hessel.
Born 1765-05-01 in Väddö, Tomta (AB). [1]
Died 1790-08-05 in Svensksund. [2]
Båtsman Tranviks Rote.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 


Biography

Cause of death: Skjuten.

1765 Båtsmän i Häverö anger f1765-03-16

Ordinarie nr 28 1779-02-18 - 1790-08-05

Ordinarie Krono Båtsmannen Gustaf Daniel Hessels i Tranwiks By nu warande Hustru Caisa Ersdotter, som med sin förra Man Anders Hessler wid samma Tranwiks rote no 28 och Norra Roslags Compagnies 2dra del, har en Liten dotter Brita om 6 års ålder. Och i fall hon sjelf, som å nyo gift, ej skulle komma uti åtnjutande af denna allernådigs förunta förmån, har hon nu anmält sin dotter, hwars fader, ofwannämnde Anders Hessler blef utcommenderad 1788 vid Krigets början, och ända till sin död uti Swensksund, midsommartiden 1790, hwaräst han Sotdöd på Fartyget, eller Canon Slupen no 28, efter den inlupna berättelsen af dess hemkomna Kammerater, war med uti flera betydande drabbningar under samma förluppna tid, men som man wet därom ej utförligit något berätta. Så måste sådant förbigås, och endast nämna det, som inträffade 1790 wåren för hans död, då han war commenderad på Canon Slupen no 28 under Herr Capiten Brummers anförande wid Wiborg och Fredrics hamn, hwaräst togos åtskilliga priser, som man ej wet till namn och antal närmare, men under bemälte Herres och Capitens commando af dess inkomne berättelse förmodeligen torde kunna inhämtas, på det, att ofwan nämnde hans dotter måste komma till åtnjutande af de allernådigst utfallande prismedel. Detta är alt det som af Sökandens berättelse kunnat inhämtas och här anföras. Singö Prästegård d. 17 April 1793. Immanuel Joh. Granberg, Comminister loci.

1780-86 båtsman Tranvik
1782 juni till Sveaborg
1786 Crono Båtsman Tranvik
1787 Båtsm. Tranvik
1787-1788 gift båtsman i Tranvik
1788 kommenderad till SveaborgSpouse(s) and children


Married 1786-02-22 in Singö (AB) [3] Karin Kajsa Ersdotter. Born 1761-03-31 in Tranvik, Singö (AB). [4]
Died 1837-01-31 in Tranvik, Singö (AB). [5]

Britta Andersdotter. Born 1787-07-02 in Tranvik, Singö (AB). [6]
Sources

  1. Ingegerd Holmströms forskning, AI:3 s56, AI:4 s58
  2. Ingegerd Holmströms forskning/Båtsmän i Häverö och Singö JO Ivarsson och F Persson
  3. VB Singö
  4. Ingegerd Holmströms forskning/FB Singö, AI:4 s58, AI:8 s73
  5. Ingegerd Holmströms forskning/GID 2513.21.18800
  6. Ingegerd Holmströms forskning/FB Singö
Index of persons       Index of places

Created 2018-12-30 using Disgen version 8.2d.