Pedigree chart Jan Johan Persson Boman

1723-1773

Fogde, frälsebonde Söderby.
Born 1723. [1]
Died 1773-04-05 in Singö (AB). [2]
Jan Johan Persson Boman.
Born 1723. [1]
Died 1773-04-05 in Singö (AB). [2]
Fogde, frälsebonde Söderby.
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 


Biography


1759 köper hemmanet Mahrn i Söderby på Singö. /Yngve Andersson
1761 gift befallningsman i Edebo, Lundås
1768 avskedade frälse Bef. Söderby


Befallningsman är en titel på en ämbetsman eller tjänsteman som i olika tider använts med flera olika betydelser.[1] Den äldsta svenska användningen är på en ämbetsman, som samtidigt var konungens fogde över ett visst område ("fogati") och kommendant på något av kronans slott. I några svenska landskap användes befallningsman som benämning på kronofogdar, i några fall även på länsmän. I dessa sammanhang kunde även beteckningen "kunglig befallningsman" förekomma, för att markera att det var en statlig befattningshavare. En befallningsman kan också avse någon som är utsedd av överordnad att förvalta ägor, områden och senare även gårdar inom lantbruket, och är då synonymt med gårdsfogde, ladufogde, eller rättare./Wikipedia 2013


Spouse(s) and children


Married Karin Kajsa Jansdotter. Born 1726 in Edebo. [3]
Died 1797-11-14 in Söderby, Singö (AB). [4]

Margareta Märta Marta Jansdotter. Born 1754-06-14 in Edebo (AB). [5]
Died 1809-03-27 in Tranvik, Singö (AB). [6]

Per (Sö) Jansson. Bonde Söderby.
Born 1755 in Edebo (AB). [7]
Died 1810-11-13 in Söderby, Singö (AB). [6]

Jan (Sö) Jansson. Bonde Söderby.
Born 1761-12-18 in Edebo, Lundås (AB). [8]
Died 1820-12-12 in Söderby, Singö (AB). [6]

Erik Jansson. Born 1768-03-18 in Söderby, Singö (AB). [9]
Sources

  1. Ingegerd Holmströms forskning; Sö CI:1 s45, Yngve Andersson
  2. Sö CI:1 b132
  3. Ingegerd Holmströms forskning, AI:4 s75
  4. Ingegerd Holmströms forskning/ DB Singö
  5. Ingegerd Holmströms forskning
  6. DB Singö
  7. Ingegerd Holmströms forskning, AI:5 s40, AI:3 s21, AI:6 s64
  8. Ingegerd Holmströms forskning, AI:5 s40, FB Edebo, AI:4 s76, AI:6 s65, s59, Ed CI:2 b1090
  9. FB Singö
Index of persons       Index of places

Created 2018-12-30 using Disgen version 8.2d.